Dodaj do ulubionych
Bitwy o Kryłów
  Nawet ten mały skrawek obecnie polskiej ziemi przez wieki nie zachował spokoju nie przerwanego przez większe potyczki zbrojne, które bez oporów można nazwać bitwami...

25.10.1625.
  W wieku XVII jednym z największych problemów Rzczypospolitej byli Kozacy, dokonujący coraz częstszych łupieżczych wypraw. Na przełomie wieku XVI i XVII dochodziło do wielu powstań Kozaków i chłopów, sprzeciwiających się nakładanym na nich obowiązkom. W 1625 roku wybuchło Powstanie Żmajły (pod wodzą Marka Żmajły). Zostało stłumione przez wojska koronne hetmana Stanisława Koniecpolskiego i zakończyło się ugodą kurkowską, ograniczającą rejestr (po objęciu nim Kozacy stawali się wolnymi ludźmi na żołdzie Rzeczpospolitej, mając za zadanie obronę południowo-wschodnich granic kraju) kozacki do 6 tysięcy ludzi i zabraniającą Kozakom wypraw przeciw Turkom nad Morze Czarne. Dwudziestego piątego października miała miejsce bitwa pod Kryłowem, jedna z dwóch najważniejszych bitew powstania.

28.06.1920. / 9-12.09.1920.
  Od lutego 1919 roku do marca 1920 miała miejsce wojna polsko-bolszewicka toczona między II RP a bolszewicką Rosją (która wkrótce przekształciła się w ZSRR), dławioną także przez wojnę domową. Traktat ryski podpisany na jej zakończenie ustalał między innymi ostateczne granice międzywojennej Polski. Walki polsko-rosyjskie o Kryłów toczone podczas tej wojny miały miejsce w czerwcu i we wrześniu 1920 roku. W walkach 28 czerwca brały udział pododdziały 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, w którego to sztandarze znajdowała się między innymi nazwa miejscowości Kryłów. W walkach toczonych od 9 do 12 września udział brały pododdziały 6 DAK.

Inne
  Przez wieki tereny Kryłowa nie były spokojne. I może nie można tu mówić o jakiś większych bitwach, ale warto wspomnieć o wojskach, które przetoczyły się przez tą miejscowość siejąc zniszczenie. W roku 1651 Kryłów został spalony przez Kozaków Chmielnickiego, w roku 1655 znisczyły go wojska szwedzkie, które zawitały tutaj z jak najmniej pokojowymi zamiarami także w 1710 roku podczas wojny północnej. Osiem lat później wieś zniszczyli konfederaci.© 2003-2007 by Ecnelis