Dodaj do ulubionych
Inne zabytki i atrakcje Kryłowa
.:: Kirkut
  Na północy Kryłowa znajduje się zabytkowy kirkut (cmentarz żydowski), a raczej jedynie jego ślady oraz resztki muru oporowego przy skarpie bużyska. Kirkut ten założono jeszcze w siedemnastym wieku. Ostatni znany pochówek odbył się na nim w roku 1941, do dziś na powierzchni około pół hektara zachowały się jedynie trzy nagrobki.

.:: Dawny urząd gminy i areszt
  W centrum miejscowości mieszczą się budynki, w których niegdyś znajdował się Urząd Gminy oraz areszt. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w dawnym budynku Urzędu Gminy znajdowało się przedszkole (do którego uczęszczałem) oraz Urząd Pocztowy (obecnie w Kryłowie znajduje się jedynie Agencja Pocztowa przy jednym z kilku sklepów). Obecnie budynek ten jest własnością tej samej osoby, która prowadzi także tutejsze gospodarstwo agroturystyczne (o nim niżej).

.:: Młyn
  Niedaleko cmentarza znajduje się duży, murowany młyn motorowy (dwupiętrowy). Budowla ta, w której nie raz dane było mi być pochodzi z roku 1911. Ciągle dobrze się trzyma i cały czas pracuje dostarczając miszkańcom pobliskich wiosek między innymi mąki.

.:: Zespół Szkół
  W Kryłowie mieści się także Zespół Szkół, osadzony w starym budynku (do którego to uczęszczałem do szkoły podstawowej), wybudowanym pod koniec XIX wieku oraz w zupełnie nowym, wybudowanym pod koniec XX wieku, posiadającym salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia (z której to jeszcze dane mi było odrobinę skorzystać, jako że otworzono ją dużo wcześniej niż sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia). Zespół Szkół składa się ze Szkoły Podstawowej imienia Batalionów Chłopskich oraz z gimnazjum. Imię szkole podstawowej nadano również z końcem XX wieku (ja uczęszczałem do jeszcze bezimiennej).

.:: Strażnica Straży Granicznej
  W strategicznym punkcie - na przeciwko Zespołu Szkół i w niedalekim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia znajduje się Strażnica Straży Granicznej, która to wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt prężnie wprowadziła Kryłow w XXI wiek. Pełniący tam służbę żołnierze mają pełne ręcę pracy, zwłaszcza że od 1 maja 2004 roku pilnują nie tylko wschodzniej granicy Polski ale także Unii Europejskiej.

.:: Ochotnicza Straż Pożarna
Obecne OSP Kryłów powołane zostało do życia w 1956 roku (straż pożarna mająca nawet własną orkiestrę istniała tutaj także przed wojną). W 1959 roku powstał Dom Ludowy wraz z Remizą Strażacką, funkconujące do dnia dzisiejszego. Od 1998 roku OSP Kryłów dysponuje pojazdem Jelcz 315. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.

.:: Inne atrakcje turystyczne i zabytki
  Poza tym co powyżej w Kryłowie mieszczą się cztery sklepy spożywczo-przemysłowe, punkt apteczny a także wspomniany już Ośrodek Zdrowia. Na przeciwko budynku dawnego Urzędu Gminy znajduje się zabytkowa kuźnia. Po drodze na Prehoryłe, w Kolonii Kryłów spotkamy gospodarstwo agroturystyczne a przy wyspie z ruinami zamku żeremię bobrów, które to swego czasu zaczęły sprawiać trochę kłopotów. W dawniejszych czasach instniała w Kryłowie cegielnia, która funkcjonowała podobno parę wieków. W latach osiemdziesiątych XX wieku tereny ciegielni przeobrażono w pole. Na terenach przy miejscowości znajdowała się też kopalnia piasku, która dawno jest już zamknięta i całkowicie porośnięta lasem. Przy drodze do Cichoburza znajdowała się szubienica, gdzie przed wiekami dokonywano egzekucji (w Kryłowie mającym wówczas prawa miejskie odbywały się sądy). Na północny wschód od Kryłowa w dolinie Bugu rozciągają się łąki zwane Michalami. Nazwa ta pochodzi od ukraińskiej miejscowości znajdującej się po drugiej stronie granicy, w której na wysokiej skarpie postawiona jest cerkiew - widok już z daleka robi wrażenie. W okresie międzywojennym na kryłowskich terenach prowadzone były polowe prace archeologiczne.© 2003-2007 by Ecnelis