Dodaj do ulubionych
Prędkości planet Układu Słonecznego
   Poniżej w ekspresowej relacji zajmiemy się różnymi (nie wszystkimi) prędkościami związanymi z dziewięcioma pierwszymi planetami naszego Układu Słonecznego.

Średnia prędkość obiegu (na orbicie)

Na początek prędkość, z jaką planety poruszają się wokół Słońca po swojej orbicie. Na przykładzie Ziemi wygląda to tak, że porusza się ona z prędkością około 29,8 km/s, czyli w ciągu godziny przemierza ponad 107 tysięcy kilometrów a w ciągu doby 2,57 miliona kilometrów. Przyjmując, że Ziemia (w uproszczeniu) porusza się wokół Słońca po okręgu o promieniu 149,6 milionów kilometrów możemy obliczyć że ma do pokonania drogę 940 milionów kilometrów. A to dzieląc przez wynik dzienny otrzymamy ponad 365 dni, czyli nasz ziemski rok. Reszta planet po swoich orbitach mknie z takimi prędkościami:

Pluton - 4,75 km/s
Neptun - 5,48 km/s
Uran - 6,82 km/s
Saturn - 9,66 km/s
Jowisz - 13,07 km/s
Mars - 24,13 km/s
Ziemia - 29,79 km/s
Wenus - 35,02 km/s
Merkury - 47,90 km/s

Jak łatwo zauważyć planety bliższe Słońcu poruszają się dużo szybciej niż te położone od niego najdalej.

Prędkość ucieczki

Pod tym pojęciem rozumiemy prędkość, jaką musi osiągnąć obiekt (na przykład statek kosmiczny), aby mógł opuścić powierzchnię planety i przezwyciężyć jej przyciąganie, opuszczając jej orbitę i lecąc na przykład na inną planetę. Więcej o tej prędkości w przypadku Ziemi znajdziecie w tekście "Prędkości kosmiczne". A prędkości te dla poszczególnych planet wyglądają tak:

Pluton - brak danych
Merkury - 4,30 km/s
Mars - 5,03 km/s
Wenus - 10,36 km/s
Ziemia - 11,19 km/s
Uran - 21,30 km/s
Neptun - 23,50 km/s
Saturn - 35,50 km/s
Jowisz - 59,50 km/s

Prędkość ta związana jest między innymi z rozmiarami planet i dlatego jest tak duża dla gazowych olbrzymów typu Saturn czy Jowisz, który ma 11,2 razy większą średnicę niż Ziemi i jest od niej prawie 318 razy masywniejszy.

Grawitacja (na równiku)

Także między innymi z rozmiarami planet i ich prędkością obrotu wokół własnej osi wiąże się przyspieszenie na powierzchni, zwane grawitacją. W jej wielkości zachodzą podobne prawidłowości jak przy prędkości ucieczki. Grawitacja mierzona na równiku dla poszczególnych planet wynosi:

Pluton - 0,66 m/s2
Mars - 3,69 m/s2
Merkury - 3,72 m/s2
Wenus - 8,61 m/s2
Uran - 8,69 m/s2
Saturn - 9,10 m/s2
Ziemia - 9,78 m/s2
Neptun - 11,00 m/s2
Jowisz - 23,12 m/s2

Jak widać przyciąganie na Jowiszu jest prawie 2,4 razy większe niż na Ziemi. Ale i tak jest ono dużo mniejsze od przyciągania na powierzchni Słońca, któro wynosi aż 274 m/s2...

© 2003-2007 by Ecnelis